БЕТОНОВИ ВЪЗЛИ
 Метрострой

 Малинова Долина

 Ценова листа

 КАРИЕРИ
 с.Студена

 СТРОИТЕЛСТВО - БК СТРОЙ ООД
 Бизнес център "Sofia City"

ЗАВЪРШЕНИ СГРАДИ:

 Сграда бул. "Стамболийски"

 Сграда ул. "Овчо Поле"

 Сграда в жк. "Младост" 2
  "Бетон Контракт" ООД
Дружеството е създадено през 2004 г. с основна дейност производство, доставка, транспорт и полагане на строителни разтвори. За краткия период от създаването си фирмата е участвала в изграждането и реконструкцията на редица инфраструктурни обекти (Метростанция 8, Метростанция 10, Метроучастък 10-11 Естакада, Метростанция 11, Метростанция 12, Централна Гара, мост бул. "П. Владигеров", тунел на бул. "Тодор Александров"), както и на много жилищни, административни, хидромелиоративни и други сгради на територията на гр. София и околностите.

Основната ни дейност е производството, транспорт и плагане на бетонови смеси, строителни разтвори и инертни
материали, както и стройтелството на жилищни и административни сгради.

Фирмата разполага със собствена лаборатория
, която контролира целия процес на производство - от входа на инертните материали до изхода на готовата продукция ,както и последващ контрол.Извършваме измерване на якостните качества на бетоните както по разрушителния така и по  безразрушителния метод.Провеждаме изпитания за водоплътност и мразоустойчивост.Имаме разработени собствени рецепти за самоуплатняващи и саморазливни бетони и замазки .

Разполагаме със собствена кариера
в местността "Крайна могила" село "Студена" за добив на скална маса .

Произвежданите от нас продукти са:

 • Бетони с клас по якост на натиск В12.5, В15, В20, В25, В30, В35 , В40,В45 И В50.
 • Водонепропускливи бетони с клас Вв0.4, Вв0.6 и Вв0.8.
 • Циментно-пясъчни разтвори М10, М15, М20 и М 30.
 • Варо-пясъчни разтвори за зидария и мазане.
 • Мразоустойчиви бетони.
 • Пенобетони.
 • Смеси за торкрет.
 • Саморазливни бетонови смеси.
 • Саморазливни замазки.
 • Самоуплътняващи се бетонови смеси.
 • Всякакви бетонови смеси по рецепта на клиента.
 • Сортиран и несортиран трошен камък: 00-05;05-15;15-25;5-25;25-100;0-100
 • Скален пясък.