БЕТОНОВИ ВЪЗЛИ
 Метрострой

 Малинова Долина

 Ценова листа

 КАРИЕРИ
 с.Студена

 СТРОИТЕЛСТВО - БК СТРОЙ ООД
 Бизнес център "Sofia City"

ЗАВЪРШЕНИ СГРАДИ:

 Сграда бул. "Стамболийски"

 Сграда ул. "Овчо Поле"

 Сграда в жк. "Младост" 2
  Бетонов възел "Метрострой"
Производствени мощности
Дружеството ни разполага с две производствени бази, разположени диаметрално по периферията на гр.София, в СЗ част и в Ю част на Околовръстното шосе.
Общата ни производствена мощност е 300 м3/ч или средно дневно производство от 2500 м3 бетонови смеси.

Създадената от нас организация на позволява да работим без почивен ден и при необходимост непрекъснато през цялото денонощие. Производството и доставките се изпълняват по предварително представен и съгласуван с седмичен график. При необходимост можем да изпълним заявка до един час. Във дружеството ни работят 72-ма човека.През зимният период сме осигурили възможност за пропарване на инертния материал и затопляне на направната вода.Разполагаме с машини за сепариране  на готов бетон,както и с резервоари за рециклиране на мръсните води и вкарването им отново в производството. 

Благодарение на доброто управление и инвестиционната ни програма, до настоящия момент фирмата е увеличила месечното си производство над 50 пъти.

Бетонов център "Метрострой"
Местоположение: Ж.к. Люлин," Метрострой"ул"Обелско шосе" №11
Отстояние от oколовръстното шосе: 1 км
Отстояние от центъра на гр. София: 8 км
Бетоносмесители: 2 броя - "Еlba" "BA-500"
Бетоносмесител:1 бр." СUOGHI"
Производствена мощност: 200m3/ч