БЕТОНОВИ ВЪЗЛИ
 Метрострой

 Малинова Долина

 Ценова листа

 КАРИЕРИ
 с.Студена

 СТРОИТЕЛСТВО - БК СТРОЙ ООД
 Бизнес център "Sofia City"

ЗАВЪРШЕНИ СГРАДИ:

 Сграда бул. "Стамболийски"

 Сграда ул. "Овчо Поле"

 Сграда в жк. "Младост" 2
  Продукти

Суровини
Използваните материали при производството на бетонови смеси са продиктувани от производствената ни програма , изискванията на клиентите за високо качество и се доставят от производители,наложили се на пазара с качествена продукция, сертифицирани за производство на бетонови смеси.


Цимент
Използваният от нас цимент е СЕМ ІІ 32,5 ,CEM II 42.5 R и CEM II/B-M(S-P-L) 42.5 R, M "350" сулфатоустойчив, производство на "Златна Панега Цимент" АД, завод на ТИТАН ЦИМЕНТ Гърция и "Холсим цимент" АД-Бели Извор.


Вар
Използваната от нас вар е хидратна, производство на "Плена България", завода в Огняново.


Влаганият в производството пясък е двойно пресят и промит и се доставя от кариери в с.Бошуля /Пазарджик/ и "Камъни и пясък" с. Долни Богров, Пет могили- гр. София.


Трошен камък
Фирмата разполага със собствена кариера в местността "Крайна могила", с."Студена "В която се произвеждат от добитата скално маса фракции за високоякосни бетони,пътища , асфалти и др.


Химически добавки
В зависимост от изискванията на възложителите работим с добавки на "SIKA", "FOSROC" ,"АДИНГ". Бетоновите центрове притежават устройства за елктронно автоматично дозиране на три химически добавки. За конструктивните класове бетон влагаме супер пластифицираща добавка, осигуряваща снижаване на съотношението вода/цимент, намаляване на направната вода, осигуряване на добра пластичност и обработваемост на бетоновата смес.


Саморазливни и самоуплатняващи се бетони и замазки
Притежаваме машини и съоръжения както и обучен персонал за производство,доставка и полагане на саморазливни и самоуплатняващи се бетони и замазки с възможност за полагане до 1000 М2 на ден.


» Ценова листа