БЕТОНОВИ ВЪЗЛИ
 Метрострой

 Малинова Долина

 Ценова листа

 КАРИЕРИ
 с.Студена

 СТРОИТЕЛСТВО - БК СТРОЙ ООД
 Бизнес център "Sofia City"

ЗАВЪРШЕНИ СГРАДИ:

 Сграда бул. "Стамболийски"

 Сграда ул. "Овчо Поле"

 Сграда в жк. "Младост" 2
  Кариера с.Студена
Кариера "Краина могила" се намира до село Студена на около 35 км. от София. Тя е оборудвана с машини и съоръжения за добив и производство на Скална маса и различни видове фракции от нея. Те се използват като компоненти в производството на бетони, асфалти, пътища и други както и в строителството за различните производствени процеси. Кариерата е сертифицирана от "НИСИ" какато и фракциите произвеждани в нея.